Personvern

Informasjon 

Løsningen Kompetanseportalen (KP HDIR) som du får tilgang til via liskommune.no behandler personopplysninger som registres av brukeren. Alle personopplysninger er regulert i henhold til gjeldende personvernregler.  


Med ”personopplysning” forstås enhver form for informasjon om en

identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. artikkel 4(1) i Forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 («Personvernforordningen»).

 

Dossier (databehandler) behandler personopplysninger om ansatte på vegne av Behandlingsansvarlig (arbeidsgiver) som innebærer behandling av personopplysninger som normalt inngår i et personalregister. Dossier og Behandlingsansvarlig har inngått Databehandleravtale som regulerer partenes ansvar i forbindelse med behandling av persondata.

 

Rammene for Dossier’s behandling av personopplysninger i KP HDIR er basert på følgende:

Karakteren av databehandlingen

  • Behandlingsaktiviteter er oversikt over LIS utdannelsens læringsmål samt registrering og lagring av læringsaktiviteter for å dokumentere oppfyllelse av læringsmålene.
     

Kategorier av registrerte personer

  • LIS, leder, veileder og supervisør

Har du spørsmål om sletting, retting eller andre spørsmål om dine data,

kontakt LIS Service-desk, Helse Bergen. 

For ytterligere informasjon kontakt din arbeidsgiver.

For spørsmål vedrørende Dossier kan du kontakte support@dossier.no 

 

Lokasjon for databehandler:
Dossier Solution AS
Rådhusgata 30B, 0151 Oslo
Norge

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Kontakt

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS