Som leder, supervisør og veileder må du vente

til LIS inviterer deg før du kan opprette bruker.

Leder, supervisør og veileder

Hvordan opprette bruker:

1. Motta invitasjon fra LIS

 

Du mottar en e-post med en invitasjon fra LIS hvor du blir tildelt en rolle. 

2. Autentisering


I e-posten ligger det en lenke. Klikk på denne. Du sendes da til en nettside hvor du kan identifisere deg med HelseID (Min ID, Bank ID, Buypass ID, Commfides, Bank ID på mobil).

3. Opprett ny bruker


Etter registrering med elektronisk ID trykker du på "HelseID/Ny bruker" og fyller ut feltene i registreringsskjemaet som vises.

4. Logg inn på
Kompetanseportalen HDIR


Din nye bruker godkjennes, og du kan gå videre inn via "Fortsett til LIS kommune" for å logge inn i Kompetanseportalen HDIR.

Rollebeskrivelse

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

Brukermanualer

Brukermanual for leder

Brukermanual for supervisør

Brukermanual for veileder

Ofte stilte spørsmål

LEDER

Hvordan godkjenner jeg et læringsmål?


For å godkjenne et læringsmål må du lokalisere fanen “Godkjenning av læringsmål” under "Mine Medarbeidere". Her vil du finne en læringsmål som venter på godkjenning. Ved å trykke på pila til venstre for navnet til LIS åpnes et godkjenningsskjema med mer informasjon. Her kan du godkjenne eller underkjenne læringsmålet.

TRYKK HER for å se hvordan det gjøres.
Kan jeg underkjenne et læringsmål?


Ja, som leder velger du hvorvidt du vil godkjenne eller underkjenne et læringsmål. Inne på godkjenningsskjemaet kan du se over læringsaktivitetene og gjøre en helhetlig vurdering. Nederst på skjemaet trykker du på enten “Godkjenne” eller “Avslå”. Ved underkjenning av læringsmål må du legge ved en kommentar. Du kan også velge årsak til avslaget fra en nedtrekksmeny. Ved underkjenning havner læringsmålet under Avviste læringsmål.

Her får du en stegvis guide til hvordan du underkjenner et læringsmål: TRYKK HER
Hva gjør jeg dersom jeg har godkjent et læringsmål som skulle vært underkjent?


Et godkjent læringsmål kan når som helst avbrytes. Dette gjøres ved å åpne godkjenningsskjemaet og trykke på knappen “Avbryt godkjenning”. Læringsmålet vil da plasseres tilbake i listen over læringsmål som venter på godkjenning. Trykk her for å se hvordan det gjøres.
Hvordan kan jeg følge LIS progresjon?


En god måte og rask måte å skaffe seg et overblikk over LIS sin fremdrift er å hente ut drilldown-rapport på en ønsket læringsmålplan. Drilldown-rapporter gir en skjematisk fremstilling av progresjon på læringsmål og læringsaktiviteter og benytter et trafikklyssystem med ulike symboler for å illustrere status.

I dette dokumentet får du en stegvis innføring i hvordan man henter ut, samt tolker, en drilldown-rapport: TRYKK HER
Kan LIS legge inn en ny leder under utplasseringsperioden?


Ja, det er mulig å bytte leder ved behov, eksempelvis dersom leder slutter underveis i perioden. Dette gjøres ved at LIS sender ut en e-post invitasjon til den som skal være den nye lederen. Veileder kan byttes på samme måte som leder. LIS har også mulighet til å legge til flere supervisører fortløpende.
Hva er leders ansvar?


Som leder har du to primære oppgaver for å følge opp LIS i kommune:

- Godkjenning av læringsmål
- Følge LIS sin progresjon

Når læringsmålet er innfridd, skal du som leder godkjenne dette.

Som leder skal du også følge LIS' progresjon. En god og oversiktlig måte å gjøre dette på er ved å hente ut drilldown-rapporter i kompetanseportalen. Drilldown-rapportene gir deg som leder et grundig blikk som er visuelt enkelt fremstilt.

SUPERVISØR

Hva er framgangsmåten forsignering av en læringsaktivitet?


1. Lokalisér fanen “Signering avlæringsaktiviteter”

2. Velg læringsaktivitet fra listen over aktiviteter som venter på signatur

3. Trykk på Signér. Du vil da sendes til en signeringsside.

4. Signeringssiden består informasjon knyttet til læringsaktiviteten. Nederst på siden er knappen for digital signatur.

5. Når aktiviteten er signert vises en synlig bekreftelse på at kravet er signert.

Dette dokumentet viser fremgangsmåten: TRYKK HER
Hva er en repeterende aktivitet?


En repeterende aktivitet er en læringsaktivitet som må utføres X antall ganger før den oppnår status som innfridd. Alle gjennomføringer må signeres. Som supervisør kan du signere for en eller flere gjennomføringer samtidig.

Her kan du se hvordan det gjøres: Trykk her
Kan jeg fjerne en signatur fra en aktivitet jeg har signert?


Ja, det kan du. Fremgangsmåte for å fjerne signatur:

1. Åpne fanen for signerte aktiviteter.

2. Lokalisér riktig person under den aktuelle aktiviteten, og trykk deretter på Detaljer. Da åpnes aktivitetens godkjenningsside.

3. Trykk på knappen Fjern signatur nederst på siden.

Læringsaktiviteten plasseres tilbake i listen over aktiviteter som venter på signatur. For LIS vil læringsaktiviteten skifte status fra Godkjent tilbake til Venter på signatur.
Trykk her for å se bilder av hvordan dette gjøres.
Kan jeg dele ansvar for LIS med andre supervisører


Ja, LIS kan ha flere supervisører. LIS må selv sende ut e-post invitasjon til aktuelle supervisører. Supervisørene vil ikke få tilgang til læringsaktivitetene før LIS velger deres navn til å signere aktiviteten.
Hva er supervisørs ansvar?


Som supervisør er din oppgave å signere læringsaktiviteter LIS har gjennomført.
Når LIS ber om signatur på en læringsaktivitet, får du som supervisør oversikt over hvilken læringsaktivitet den gjelder og dato for gjennomføring. Du kan enten godkjenne eller avvise aktiviteten.
Ønsker du å du lese mer om supervisørs ansvar og godkjenning av læringsaktiviteter; TRYKK HER

VEILEDER

Kdo může budovu do pilotního projektu přihlásit?


Budovu může do pilotního projektu příhlásit každý. Detaily spolupráce však musíme schválit s vedením bytového družstva, či společenstvím vlastníků jednotek.
Mohu si řešení pořídit i pro jednotlivý byt?


Základem našich řešení je vždy infrastruktura pro celý dům. Na tuto infrastrukturu se pak však dají napojit i individuální zařízení pouze pro konkrétní byty.
Musí budova splňovat specifická kritéria pro instalaci zařízení?


Na vaši budovu se přijede podívat tým odborníků, který vyhodnotí, zda je stavba vhodná k instalaci kompletního balíčku chytrých řešení, případně navrhne instalaci pouze dílčích řešení. Tato osobní konzultace je nezávazná a zcela zdarma.
Musí si pilotní budova nechat naninstalovat všechna 3 chytrá řešení?


Instalaci dálkových odečtů, bezpečnostních čidel i solárních panelů nabízíme i jednotlivě. Není tedy nutná instalace všech řešení zárověň. Při výběru pilotního projektu však dostanou přednost ty budovy, které budou mít zájem o kompletní řešení.
Vyúčtování nám zajišťuje správní firma, je to problém?


Na kompatibilitě s existujícím softwarem správních firem pracujeme. Nejlepší bude, když nás s nimi spojíte a my už se domluvíme.
Jaké jsou ceny chytrých zařízení?


Ceny chytrých zařízení se liší podle konkrétní instalace. Cenu ovlivňuje nejen rozsah řešení, ale také např. stav objektu, proto je nezbytná osobní návštěva budovy a konzultace řešení. Tato konzultace je naprosto nezávazná a zcela zdarma.
Obdrží pilotní budova nějaké výhody?


Pilotní budova bude sloužit jako ukázkové řešení pro celou ČR. Získá výsadu dlouhobé péče od odborníka na chytrou domácnost a zvýhodněné podmínky kompletní instalace chytrých systémů.

Kontakt

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS