Som leder, supervisør og veileder må du vente

til LIS inviterer deg før du kan opprette bruker.

Leder, supervisør og veileder

Hvordan opprette bruker:

1. Motta invitasjon fra LIS

 

Du mottar en e-post med en invitasjon fra LIS hvor du blir tildelt en rolle. 

2. Autentisering


I e-posten ligger det en lenke. Klikk på denne. Du sendes da til en nettside hvor du kan identifisere deg med HelseID (Min ID, Bank ID, Buypass ID, Commfides, Bank ID på mobil).

3. Opprett ny bruker


Etter registrering med elektronisk ID trykker du på "HelseID/Ny bruker" og fyller ut feltene i registreringsskjemaet som vises.

4. Logg inn på
Kompetanseportalen HDIR


Din nye bruker godkjennes, og du kan gå videre inn via "Fortsett til LIS kommune" for å logge inn i Kompetanseportalen HDIR.

Rollebeskrivelse

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

Brukermanualer

Brukermanual for leder

Brukermanual for supervisør

Brukermanual for veileder

Ofte stilte spørsmål

Kontakt

Nyttige lenker

Navigasjon

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS