Viktig informasjon fra Helsedirektoratet

LIS

Slik kommer du i gang

1. Fra helseforetak til kommune

Det kan være lurt å ta med deg dokumentasjon om læringsmål og læringsaktiviteter fra helseforetak ut til kommunen

Les hvordan du eksporterer læringsmål og læringsaktiviteter her.

2. Ta i bruk kompetanseportalen HDIR

Logg inn i kompetanseportalen HDIR her.

Registrer ny bruker med HelseID (Min ID, Bank ID, Buypass ID, Commfides, Bank ID på mobil).

Når du har gjort dette kan du invitere leder, veileder og supervisør inn i løsningen.

Rollebeskrivelse

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor må jeg som LIS registrere meg på nytt når jeg allerede har en bruker i kompetanseportalen?


Det er opprettet en separat kompetanseportal for LIS sin utplasseringsperiode i kommune. I tillegg skal du under registreringen knyttes opp mot din kommunale leder, veileder og supervisør. For å kunne benytte kompetanseportalen ute i kommune er du derfor nødt til å opprette en ny bruker selv om du allerede har en bruker i kompetanseportalen.
Hvordan vet jeg at jeg kobles opp mot min riktige leder, veileder og supervisør?


Under brukerregistreringen får du opp tre felt hvor du blir bedt om å taste inn e-postadressen til din leder, veileder og supervisør. Disse vil dermed motta en invitasjonen fra deg direkte, og slik er du sikret kobling til dine rette ansvarspersoner.
Hva skjer med læringsmålplanene mine når jeg skal ut i kommune?


Ved å åpne vinduet som viser dine tildelte læringsmålplaner eksisterer det nå en knapp som heter "Eksporter planer". Ved å trykke på denne knappen omdannes dine læringsmålplaner og dokumentasjon til en Excel-fil du kan ha med deg ut i kommune. Dette dokumentet viser hvordan det gjøres: TRYKK HER
Hva skjer med de læringsaktivitetene jeg påbegynte ved sykehuset og som skal fullføres i kommunen?


Påbegynte læringsaktiviteter må du selv ta med deg ut til kommunen, hvordan du gjør dette kan du lese mer om HER.
Kan jeg legge til en ny leder under utplasseringsperioden?


Ja, det er mulig å bytte leder/veileder, eksempelvis dersom leder slutter underveis i perioden. Det er også mulig å legge til flere supervisører fortløpende.
For å bytte eller legge til ny leder, veileder eller supervisør må du sende ut e-postinvitasjon.

Dette dokumentet viser hovrdan du går frem: Trykk her
Kan jeg bruke applikasjonen for mobil eller nettbrett til kommuneløsningen?


Applikasjonen for mobil og nettbrett til kommuneløsning er under utarbeidelse, og er forventet å være klar til utgangen av uke 37.

Kontakt

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS