Viktig informasjon fra Helsedirektoratet

LIS

Slik kommer du i gang

1. Fra helseforetak til kommune

Det kan være lurt å ta med deg dokumentasjon om læringsmål og læringsaktiviteter fra helseforetak ut til kommunen

Les hvordan du eksporterer læringsmål og læringsaktiviteter her.

2. Ta i bruk kompetanseportalen HDIR

Logg inn i kompetanseportalen HDIR her.

Registrer ny bruker med HelseID (Min ID, Bank ID, Buypass ID, Commfides, Bank ID på mobil).

Når du har gjort dette kan du invitere leder, veileder og supervisør inn i løsningen.

Rollebeskrivelse

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

Kontakt

Nyttige lenker

Navigasjon

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS