Som leder, supervisør og veileder må du vente til LIS1 inviterer deg før du kan opprette bruker.

Leder, supervisør og veileder

Hvordan opprette bruker:

1. Motta invitasjon fra LIS1

 

Du mottar en e-post med en invitasjon fra LIS1 hvor du blir tildelt en rolle. 

2. Autentisering


I e-posten ligger det en lenke. Klikk på denne. Du sendes da til en nettside hvor du kan identifisere deg med HelseID (Min ID, Bank ID, Buypass ID, Commfides, Bank ID på mobil).

3. Opprett ny bruker


Etter registrering med elektronisk ID trykker du på "HelseID/Ny bruker" og fyller ut feltene i registreringsskjemaet som vises.

4. Logg inn på kommuneløsning


Din nye bruker godkjennes, og du kan gå videre inn via "Fortsett til LIS kommune" for å logge inn i kommuneløsningen.

Rollebeskrivelse

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

Brukermanualer

Brukermanual for leder

Brukermanual for supervisør

Brukermanual for veileder

Ofte stilte spørsmål

LEDER

Hvordan godkjenner jeg et læringsmål?


For å godkjenne et læringsmål må du lokalisere fanen “Godkjenning av læringsmål” under "Mine Medarbeidere". Her vil du finne en læringsmål som venter på godkjenning. Ved å trykke på pila til venstre for navnet til LIS1 åpnes et godkjenningsskjema med mer informasjon. Her kan du godkjenne eller underkjenne læringsmålet.

TRYKK HER for å se hvordan det gjøres.
Kan jeg underkjenne et læringsmål?


Ja, som leder velger du hvorvidt du vil godkjenne eller underkjenne et læringsmål. Inne på godkjenningsskjemaet kan du se over læringsaktivitetene og gjøre en helhetlig vurdering. Nederst på skjemaet trykker du på enten “Godkjenne” eller “Avslå”. Ved underkjenning av læringsmål må du legge ved en kommentar. Du kan også velge årsak til avslaget fra en nedtrekksmeny. Ved underkjenning havner læringsmålet under Avviste læringsmål.

Her får du en stegvis guide til hvordan du underkjenner et læringsmål: TRYKK HER
Hva gjør jeg dersom jeg har godkjent et læringsmål som skulle vært underkjent?


Et godkjent læringsmål kan når som helst avbrytes. Dette gjøres ved å åpne godkjenningsskjemaet og trykke på knappen “Avbryt godkjenning”. Læringsmålet vil da plasseres tilbake i listen over læringsmål som venter på godkjenning. Trykk her for å se hvordan det gjøres.
Hvordan kan jeg følge LIS1 progresjon?


En god måte og rask måte å skaffe seg et overblikk over LIS1 sin fremdrift er å hente ut drilldown-rapport på en ønsket læringsmålplan. Drilldown-rapporter gir en skjematisk fremstilling av progresjon på læringsmål og læringsaktiviteter og benytter et trafikklyssystem med ulike symboler for å illustrere status.

I dette dokumentet får du en stegvis innføring i hvordan man henter ut, samt tolker, en drilldown-rapport: TRYKK HER
Kan LIS1 legge inn en ny leder under utplasseringsperioden?


Ja, det er mulig å bytte leder ved behov, eksempelvis dersom leder slutter underveis i perioden. Dette gjøres ved at LIS1 sender ut en e-post invitasjon til den som skal være den nye lederen. Veileder kan byttes på samme måte som leder. LIS1 har også mulighet til å legge til flere supervisører fortløpende.
Hva er leders ansvar?


Som leder har du to primære oppgaver for å følge opp LIS1 i kommune:

- Godkjenning av læringsmål
- Følge LIS1 sin progresjon

Når læringsmålet er innfridd, skal du som leder godkjenne dette.

Som leder skal du også følge LIS' progresjon. En god og oversiktlig måte å gjøre dette på er ved å hente ut drilldown-rapporter i kompetanseportalen. Drilldown-rapportene gir deg som leder et grundig blikk som er visuelt enkelt fremstilt.

SUPERVISØR

Hva er framgangsmåten forsignering av en læringsaktivitet?


1. Lokalisér fanen “Signering avlæringsaktiviteter”

2. Velg læringsaktivitet fra listen over aktiviteter som venter på signatur

3. Trykk på Signér. Du vil da sendes til en signeringsside.

4. Signeringssiden består informasjon knyttet til læringsaktiviteten. Nederst på siden er knappen for digital signatur.

5. Når aktiviteten er signert vises en synlig bekreftelse på at kravet er signert.

Dette dokumentet viser fremgangsmåten: TRYKK HER
Hva er en repeterende aktivitet?


En repeterende aktivitet er en læringsaktivitet som må utføres X antall ganger før den oppnår status som innfridd. Alle gjennomføringer må signeres. Som supervisør kan du signere for en eller flere gjennomføringer samtidig.

Her kan du se hvordan det gjøres: Trykk her
Kan jeg fjerne en signatur fra en aktivitet jeg har signert?


Ja, det kan du. Fremgangsmåte for å fjerne signatur:

1. Åpne fanen for signerte aktiviteter.

2. Lokalisér riktig person under den aktuelle aktiviteten, og trykk deretter på Detaljer. Da åpnes aktivitetens godkjenningsside.

3. Trykk på knappen Fjern signatur nederst på siden.

Læringsaktiviteten plasseres tilbake i listen over aktiviteter som venter på signatur. For LIS1 vil læringsaktiviteten skifte status fra Godkjent tilbake til Venter på signatur.
Trykk her for å se bilder av hvordan dette gjøres.
Kan jeg dele ansvar for LIS1 med andre supervisører


Ja, LIS1 kan ha flere supervisører. LIS1 må selv sende ut e-post invitasjon til aktuelle supervisører. Supervisørene vil ikke få tilgang til læringsaktivitetene før LIS1 velger deres navn til å signere aktiviteten.
Hva er supervisørs ansvar?


Som supervisør er din oppgave å signere læringsaktiviteter LIS1 har gjennomført.
Når LIS1 ber om signatur på en læringsaktivitet, får du som supervisør oversikt over hvilken læringsaktivitet den gjelder og dato for gjennomføring. Du kan enten godkjenne eller avvise aktiviteten.
Ønsker du å du lese mer om supervisørs ansvar og godkjenning av læringsaktiviteter; TRYKK HER

VEILEDER

Hvordan går jeg fram for å holde en veiledersamtale


Prosessen for å holde en veiledningssamtaler er tredelt:

1. Forbered en samtale ved å angi dato for samtalen og skriv et notat i forkant. LIS1 kan også skrive notat.
2. Skriv et referat i etterkant av samtalen.
3. Deretter må du ferdigstille samtalen. Samtalen vil da bli inaktiv og kan ikke lenger endres på, men er tilgjengelig for gjennomlesing når som helst. Til høyre i vinduet sorteres dine veiledningssamtale som henholdsvis Aktive samtaler og Tidligere samtaler.

Les mer om veiledningssamtaler: TRYKK HER
Hvordan kan jeg følge LIS1 sin framdrift på læringsmål?


Til høyre for din egen profil vil du oppdage en fane til høyre for din egen profil som heter “Mineutdanningskandidater”. Ved å trykke på denne får du opp en liste med den eller de LIS du er veileder for. Her ligger LIS1 sine læringsmålplaner. Ved å trykke på denne åpnes et vindu med LIS1 sine tildelte planer. Her kan du kikke på læringsmålene og følge med på progresjonen. Dette er nyttig å gjøre med hensyn til veiledningssamtalene for å sikre god oppfølging.

Dette dokumentet viser hvordan det gjøres: TRYKK HER
Kan jeg lese over tidligere samtaler?


Ja, det kan du. Etter å ha arkivert en samtale legges den under Tidligere samtaler, sortert etter årstall og dato.
Kan jeg reaktivere tidligere samtaler?


Nei, det er ikke mulig. Når en veiledningssamtale er ferdigstilt kan den kun gjennomleses, ikke reaktiveres. Bruk derfor god tid på referatet.
Hva er veileders ansvar?


Som veileder skal du veilede LIS1 gjennom utplasseringsperioden. Ved innlogging vil du oppdage en fane til høyre for din egen profil. Fanen inneholder den eller de LIS1 du er veileder for. De viktigste oppgavene veileder har er:

- Ansvar for hele prosessen knyttet til veiledningssamtaler. Dette innebærer forberedelse til, skrive referat fra og ferdigstillelse av veiledningssamtaler.

- Som veileder skal du også følge LIS1 sin framdrift på læringsmål. Dette gjør du ved å trykke på LIS1 sin kompetanseplan og se over læringsmålene.
Kan LIS1 legge inn en ny leder under utplasseringsperioden?


Ja, det er mulig å bytte veileder ved behov, for eksempel dersom veileder slutter underveis i perioden. Dette gjøres ved at LIS1 sender ut en e-post invitasjon til den som skal være den nye veilederen. Leder kan byttes på samme måte som veileder. Det er også mulig å legge til flere supervisører fortløpende.

Kontakt

Nyttige lenker

Navigasjon

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS