Som ekstern bruker må du kontakte support for å bli invitert inn i Kompetanseportalen HDIR

Ekstern bruker

Hvordan opprette bruker:

1. Kontakt support her via chat eller epost

For å kunne få en bruker, må du kontakte support via chat/epost. ​Her bruker vi en fiktiv LIS-rolle for å kunne invitere deg inn som en supervisør.

2. Motta invitasjon fra LIS

 

Du mottar en e-post med en invitasjon fra LIS1 hvor du blir tildelt en rolle. 

3. Autentisering

I e-posten ligger det en lenke som du kan klikke på for å gå til en nettside hvor du kan identifisere deg med din HelseID.

4. Opprett ny bruker

Etter registrering med HelseID trykker du på "Helse/Ny bruker" og fyller ut feltene i registreringsskjemaet som blir tilgjengelig

5. Logg inn på
Kompetanseportalen HDIR

Din nye bruker godkjennes, og du kan gå videre inn via "fortsett til LIS kommune" for å logge inn i Kompetanseportalen HDIR

Brukermanual

Brukermanual for supervisør

Rollebeskrivelse

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

LEDER

Hvordan godkjenner jeg et læringsmål?


For å godkjenne et læringsmål må du lokalisere fanen “Godkjenning av læringsmål” under "Mine Medarbeidere". Her vil du finne en læringsmål som venter på godkjenning. Ved å trykke på pila til venstre for navnet til LIS åpnes et godkjenningsskjema med mer informasjon. Her kan du godkjenne eller underkjenne læringsmålet.

TRYKK HER for å se hvordan det gjøres.
Kan jeg underkjenne et læringsmål?


Ja, som leder velger du hvorvidt du vil godkjenne eller underkjenne et læringsmål. Inne på godkjenningsskjemaet kan du se over læringsaktivitetene og gjøre en helhetlig vurdering. Nederst på skjemaet trykker du på enten “Godkjenne” eller “Avslå”. Ved underkjenning av læringsmål må du legge ved en kommentar. Du kan også velge årsak til avslaget fra en nedtrekksmeny. Ved underkjenning havner læringsmålet under Avviste læringsmål.

Her får du en stegvis guide til hvordan du underkjenner et læringsmål: TRYKK HER
Hva gjør jeg dersom jeg har godkjent et læringsmål som skulle vært underkjent?


Et godkjent læringsmål kan når som helst avbrytes. Dette gjøres ved å åpne godkjenningsskjemaet og trykke på knappen “Avbryt godkjenning”. Læringsmålet vil da plasseres tilbake i listen over læringsmål som venter på godkjenning. Trykk her for å se hvordan det gjøres.
Hvordan kan jeg følge LIS progresjon?


En god måte og rask måte å skaffe seg et overblikk over LIS sin fremdrift er å hente ut drilldown-rapport på en ønsket læringsmålplan. Drilldown-rapporter gir en skjematisk fremstilling av progresjon på læringsmål og læringsaktiviteter og benytter et trafikklyssystem med ulike symboler for å illustrere status.

I dette dokumentet får du en stegvis innføring i hvordan man henter ut, samt tolker, en drilldown-rapport: TRYKK HER
Kan LIS1 legge inn en ny leder under utplasseringsperioden?


Ja, det er mulig å bytte leder ved behov, eksempelvis dersom leder slutter underveis i perioden. Dette gjøres ved at LIS sender ut en e-post invitasjon til den som skal være den nye lederen. Veileder kan byttes på samme måte som leder. LIS har også mulighet til å legge til flere supervisører fortløpende.
Hva er leders ansvar?


Som leder har du to primære oppgaver for å følge opp LIS i kommune:

- Godkjenning av læringsmål
- Følge LIS sin progresjon

Når læringsmålet er innfridd, skal du som leder godkjenne dette.

Som leder skal du også følge LIS' progresjon. En god og oversiktlig måte å gjøre dette på er ved å hente ut drilldown-rapporter i kompetanseportalen. Drilldown-rapportene gir deg som leder et grundig blikk som er visuelt enkelt fremstilt.

SUPERVISØR

Hvordan godkjenner jeg et læringsmål?


For å godkjenne et læringsmål må du lokalisere fanen “Godkjenning av læringsmål” under "Mine Medarbeidere". Her vil du finne en læringsmål som venter på godkjenning. Ved å trykke på pila til venstre for navnet til LIS åpnes et godkjenningsskjema med mer informasjon. Her kan du godkjenne eller underkjenne læringsmålet.

TRYKK HER for å se hvordan det gjøres.
Kan jeg underkjenne et læringsmål?


Ja, som leder velger du hvorvidt du vil godkjenne eller underkjenne et læringsmål. Inne på godkjenningsskjemaet kan du se over læringsaktivitetene og gjøre en helhetlig vurdering. Nederst på skjemaet trykker du på enten “Godkjenne” eller “Avslå”. Ved underkjenning av læringsmål må du legge ved en kommentar. Du kan også velge årsak til avslaget fra en nedtrekksmeny. Ved underkjenning havner læringsmålet under Avviste læringsmål.

Her får du en stegvis guide til hvordan du underkjenner et læringsmål: TRYKK HER
Hva gjør jeg dersom jeg har godkjent et læringsmål som skulle vært underkjent?


Et godkjent læringsmål kan når som helst avbrytes. Dette gjøres ved å åpne godkjenningsskjemaet og trykke på knappen “Avbryt godkjenning”. Læringsmålet vil da plasseres tilbake i listen over læringsmål som venter på godkjenning. Trykk her for å se hvordan det gjøres.
Hvordan kan jeg følge LIS progresjon?


En god måte og rask måte å skaffe seg et overblikk over LIS sin fremdrift er å hente ut drilldown-rapport på en ønsket læringsmålplan. Drilldown-rapporter gir en skjematisk fremstilling av progresjon på læringsmål og læringsaktiviteter og benytter et trafikklyssystem med ulike symboler for å illustrere status.

I dette dokumentet får du en stegvis innføring i hvordan man henter ut, samt tolker, en drilldown-rapport: TRYKK HER
Kan LIS1 legge inn en ny leder under utplasseringsperioden?


Ja, det er mulig å bytte leder ved behov, eksempelvis dersom leder slutter underveis i perioden. Dette gjøres ved at LIS sender ut en e-post invitasjon til den som skal være den nye lederen. Veileder kan byttes på samme måte som leder. LIS har også mulighet til å legge til flere supervisører fortløpende.
Hva er leders ansvar?


Som leder har du to primære oppgaver for å følge opp LIS i kommune:

- Godkjenning av læringsmål
- Følge LIS sin progresjon

Når læringsmålet er innfridd, skal du som leder godkjenne dette.

Som leder skal du også følge LIS' progresjon. En god og oversiktlig måte å gjøre dette på er ved å hente ut drilldown-rapporter i kompetanseportalen. Drilldown-rapportene gir deg som leder et grundig blikk som er visuelt enkelt fremstilt.

VEILEDER

Hvordan går jeg fram for å holde en veiledersamtale


Prosessen for å holde en veiledningssamtaler er tredelt:

1. Forbered en samtale ved å angi dato for samtalen og skriv et notat i forkant. LIS kan også skrive notat.
2. Skriv et referat i etterkant av samtalen.
3. Deretter må du ferdigstille samtalen. Samtalen vil da bli inaktiv og kan ikke lenger endres på, men er tilgjengelig for gjennomlesing når som helst. Til høyre i vinduet sorteres dine veiledningssamtale som henholdsvis Aktive samtaler og Tidligere samtaler.

Les mer om veiledningssamtaler: TRYKK HER
Hvordan kan jeg følge LIS sin framdrift på læringsmål?


Til høyre for din egen profil vil du oppdage en fane til høyre for din egen profil som heter “Mineutdanningskandidater”. Ved å trykke på denne får du opp en liste med den eller de LIS du er veileder for. Her ligger LIS sine læringsmålplaner. Ved å trykke på denne åpnes et vindu med LIS sine tildelte planer. Her kan du kikke på læringsmålene og følge med på progresjonen. Dette er nyttig å gjøre med hensyn til veiledningssamtalene for å sikre god oppfølging.

Dette dokumentet viser hvordan det gjøres: TRYKK HER
Kan jeg lese over tidligere samtaler?


Ja, det kan du. Etter å ha arkivert en samtale legges den under Tidligere samtaler, sortert etter årstall og dato.
Kan jeg reaktivere tidligere samtaler?


Nei, det er ikke mulig. Når en veiledningssamtale er ferdigstilt kan den kun gjennomleses, ikke reaktiveres. Bruk derfor god tid på referatet.
Hva er veileders ansvar?


Som veileder skal du veilede LIS gjennom utplasseringsperioden. Ved innlogging vil du oppdage en fane til høyre for din egen profil. Fanen inneholder den eller de LIS du er veileder for. De viktigste oppgavene veileder har er:

- Ansvar for hele prosessen knyttet til veiledningssamtaler. Dette innebærer forberedelse til, skrive referat fra og ferdigstillelse av veiledningssamtaler.

- Som veileder skal du også følge LIS sin framdrift på læringsmål. Dette gjør du ved å trykke på LIS sin kompetanseplan og se over læringsmålene.
Kan LIS1 legge inn en ny leder under utplasseringsperioden?


Ja, det er mulig å bytte veileder ved behov, for eksempel dersom veileder slutter underveis i perioden. Dette gjøres ved at LIS sender ut en e-post invitasjon til den som skal være den nye veilederen. Leder kan byttes på samme måte som veileder. Det er også mulig å legge til flere supervisører fortløpende.

Kontakt

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS