Som ekstern bruker må du kontakte support for å bli invitert inn i Kompetanseportalen HDIR

Ekstern bruker

Hvordan opprette bruker:

1. Kontakt support her via chat eller epost

For å kunne få en bruker, må du kontakte support via chat/epost. ​Her bruker vi en fiktiv LIS-rolle for å kunne invitere deg inn som en supervisør.

2. Motta invitasjon fra LIS

 

Du mottar en e-post med en invitasjon fra LIS1 hvor du blir tildelt en rolle. 

3. Autentisering

I e-posten ligger det en lenke som du kan klikke på for å gå til en nettside hvor du kan identifisere deg med din HelseID.

4. Opprett ny bruker

Etter registrering med HelseID trykker du på "Helse/Ny bruker" og fyller ut feltene i registreringsskjemaet som blir tilgjengelig

5. Logg inn på
Kompetanseportalen HDIR

Din nye bruker godkjennes, og du kan gå videre inn via "fortsett til LIS kommune" for å logge inn i Kompetanseportalen HDIR

Brukermanual

Brukermanual for supervisør

Rollebeskrivelse

Leder

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.
 

Leder godkjenner eller underkjenner læringsmålene.
 

Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.

Supervisør

LIS sender ut læringsaktiviteter til supervisør for signatur.

Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene.

Veileder

 

Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS.
 

Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen.
 

Kun veileder kan ferdigstille samtalen.
 

Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

LIS

LIS tildeles automatisk læringsmålplaner.

LIS sender ut brukerinvitasjon til leder, supervisør og veileder.

LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning.

LIS sender læringsmål til leder for godkjenning.

LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Kontakt

Nyttige lenker

Navigasjon

Telefon support Kompetanseportalen:

948 15 749

Kontakt support Kompetanseportalen

(åpent man-fre kl: 09:00-15:00)

Kontakt Helsedirektoratet

Levert i samarbeid med Dossier Solutions AS